EXTRA INVESTERINGSBUDGET VOOR BREDENE

Op 3 oktober 2019

393.326 euro extra investeringsbudget voor Bredene dankzij Vlaams regeerakkoord 

De Vlaamse gemeentebesturen krijgen de komende jaren in totaal 1,33 miljard euro extra middelen om te investeren in hun gemeente. Voor Bredene betekent dat concreet 393.326 euro. Dat is het gevolg van het nieuw Vlaams regeerakkoord: de Vlaamse overheid neemt de helft van de zogenaamde ‘responsabiliseringsbijdrage’ voor de betaling van de ambtenarenpensioenen over én geeft de gemeenten extra budget omwille van hun open ruimte die ze bezitten en moeten onderhouden. Dat vernam N-VA- voorzitter Stijn Ingelbrecht van de N-VA-ministers uit de Regering van Minister-President Jan Jambon. 

Naast deze bijkomende financiering blijft ook het gemeentefonds, de belangrijkste inkomstenbron voor onze steden en gemeenten, de komende jaren elk jaar met 3,5% groeien. 

De nieuwe Vlaamse regering wil de gemeenten meer financiële ademruimte geven zodat ze de komende jaren sterk blijven investeren. Financieel staan veel steden en gemeenten er niet goed voor. De Vlaamse Regering komt hen nu te hulp met 1,33 miljard aan extra middelen.  “Dat komt niet alleen de inwoners ten goede, maar is vooral ook een troef voor onze economie en het aantal jobs in Vlaanderen”, verduidelijkt N-VA-voorzitter Stijn Ingelbrecht.

“Met dit geld kunnen we onze gemeente écht beter maken. N-VA Bredene wil dat de gemeente met de bijkomende Vlaamse financiering bij voorkeur investeert in fietspaden, jeugd, sport, toegankelijkheid, groenere omgeving en lokale economie”, vult Stijn Ingelbrecht aan. 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is